מימין יור איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אבי אדרי, יור ההסתדרות ארנון בר דוד, יור מטרופולין ערן כץ