תמונות מתוך המשפט המבוים בראשות שופט בית המשפט העליון ניל הנדל במכללה האקדמית צפת 4 קרדיט צילום דורית פרטובי 09062021